Ei framskriving som Statistisk sentralbyrå har gjort av folketalet i norske kommunar fram til 2050 viser dette, skriv NRK.

Det er berre Tydal i Trøndelag som kjem til å ha ei befolkning som er eldre enn Vanylven.

I alle dei 26 kommunane i fylket kjem den eldre befolkninga til å auke.