Tre sjåførar fekk åtvaring for å ha brote køyre- og kviletidsreglane