Havneselskapet har fått 6,6 millioner til landstrømprosjektet

foto