Lanserte ny ordførarkandidat i møtet, men valet fall på Gunnar til slutt