Søker om lov til å rive tilfluktsrommet på barneskulen