– Vi kan ikke være en seriøs fiskerinasjon uten et skikkelig verftstilbud på kysten

foto