Håpar å kunne sitte godt i det etter at lokale krefter «poppa opp» med gåver

foto