FHI: Trur toppen i sjukefråværet er no og dei neste vekene

foto