Sjåfør fekk åtvaring etter å ha brote køyre- og kviletida

foto