For første gong på Vestlandet skal ein butikk av denne typen også selje mat

foto