– Det beste er å øve på skulevegen saman med borna

foto