Både ansatte og beboere ved omsorgssentrene i kommunen er koronasmittet

foto