Rekninga blei litt høgre enn venta – her kan du sjå kva politikarane brukte pengar på

foto