Front mot front-kollisjon: – Alle er ute av bilene