Viviane er ikkje i tvil: – Ein veit ikkje kva ein har før det er vekk. Kor skal vi hente fagfolk?