Ingen streik i fiskeindustrien. Foto: Odd L. Drabløs

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) ble flere timer på overtid natt til lørdag enige i meklingen om ny overenskomst for fiskeindustrien.

Dermed blir det ingen streik.

Partene er enige om et generelt tillegg kr 1,- per time.

Minstelønnen er økt med kr 8,50 til kr 140,-. Minstelønnen skal heretter være 85 prosent av gjennomsnittslønnen i næringsmiddelindustrien.

Fagbrevtillegget er økt til kr 9,50 per time.

Det er også oppnådd enighet om et ansiennitetstillegg:

Etter 1 år i bransjen kr 2,50 per time

Etter 3 år ytterligere kr 3,00

Etter 5 år ytterligere kr 5,00

Sesongarbeidere som etter to sesonger får tilbud om arbeid påfølgende sesong, er sikret fast ansettelse som sesongarbeider. Dette er tatt inn i en egen protokoll.

Partene er enige om å delta i et treparts bransjeprogram for et seriøst arbeidsliv.

Forslaget blir nå sendt ut på uravstemning.

Fristen er satt til 25. juni.