– Vi har meir formuesskatt enn under Kristin Halvorsen

foto