– Dette er et startskudd for fornyingen av sentrum