- Vi er i rute i forhold til Norsk Transport Plan og Regjeringen skal snart fatte en beslutning, sa fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen, til forkjemperne for Stad skipstunnel på Nor-Fishing i Trondheim i dag. Fiskeriministeren ble godt mottatt på Sogn og Fjordane standen, som har satt opp en modell av Stad skipstunnel.

- Nå har Regjeringen et godt nok beslutningsgrunnlag, sa Berg-Hansen, og viste til de rapporten som styringsgruppen for Stad skipstunnel overleverte til fiskeri- og kystministeren tildligere i sommer. SINTEF slo i sin rapport våren 2012 fast at skipstunnelen er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt.

Prosjektansvarlig i styringsgruppen for Stad skipstunnel Ottar Nygård og prosjektleder Randi Paulsen Humborstad er strålende fornøyd med at fiskeriministeren tok seg tid til et besøk på standen.

– Det var sporty av Lisbeth Berg-Hansen, spesielt med tanke på at hun tidligere har fått mye pes fra media, sa Nygård.

– Fiskeriministeren var åpen for våre standpunkt, og svært positivt innstilt, sa han.

Bestill abonnement på Fjordenes Tidende