– Det handlar om distriktet vi bur i og stoltheita vi har for det språket vi brukar

foto