Sjå kven som var gjest hos Birgitte og Halvard

foto