Søker om 325.000 kroner til næringsutvikling

foto