Kommuneoverlegen: – Vi er nødt til å følge den nasjonale strategien helt slavisk

foto