Et økende antall barn og unge lider av depresjon, håpløshet, spiseforstyrrelser og selvskading

foto