Vil bygge eit heilt nytt nes i fjorden. Her kan det kome grøntområde, badestrand, hamn, hurtigbåtterminal og visingssenter

foto