Fylkeskommunen mener fartsgrensa her ikke skal reduseres