Her har dei fått søkarar frå fleire av nabokommunane

foto