Julie og Renate skal finne ut om ulike fangstmetoder stresser fisken