Over halvparten av sjøaure på Vestlandet risikerer problem på grunn av dette