Har ikkje kome vidare i etterforskinga av båtmotortjuveriet