Set arbeidsgjevaransvar og debattreglar på dagsorden igjen

foto