Husbrann starta i pipa: Alle kom seg uskadde ut

foto