Kommunen er positive til etablering av eit nytt oppdrettsanlegg for torsk – med nokre krav

foto