Seier ja til at selskapet får bruke lokaliteten til torskeoppdrett

foto