120 innbyggarar protesterer mot helikopterlandingsplass i bygda: – Det vil vere heilt uuthaldeleg

foto