Rekrutteringsproblem gir budsjettsprekk innan helse og omsorg

foto