Så mange hundre millionar skal det koste å dele opp tre fylke

foto