Vil få ned skremmande statistikk: – Det vi har gjort til no har vore meir eller mindre mislykka