– Det at vi har fått være med på «alt» har gjort dagene våre spennende

foto