Krangla om retten til å parkere på eigedommen – saka enda i tingretten