Seier det vil koste nær ein milliard kroner å ruste opp dagens skular: Føreslår å rive fem av dei

foto