– Vi oppmodar alle om å fortsette å sikre lause gjenstandar. Vi har hatt fleire tilfelle av flygande gjenstandar, spesielt i kveld, seier Kinn-ordførar Ola Teigen, og viser til at Nordfjordhallen på Tennebø er stengt inntil vidare på grunn av lause gjenstandar.

Han viser til at ein husvegg i Sæterneset i Måløy har fått skadar og at ein del beslag på Tennebø har losna og blåst av eit hus, at ein skaphengar har velta over ein bil i Torskangerpoll og at ei brakke på Kvalheim fauk av garde i vinden tidlegare onsdag.

Straumen kjem og går i delar av Kinn kommune, men nokon får uansett ikkje straumen tilbake før i morgon.

– Straumen er ute på Husevågøy, Grindøy og Gangsøy, og den kjem nok ikkje tilbake før i morgon.

Telenor har og hatt ein del utfall i mobilnettet i Deknepollen i dag, men dette skal no vere fiksa.

– Kva med skulane? Blir dei opna som normalt torsdag morgon?

– Vi skal ha eit nytt møte i morgon tidleg, men sånn som vi no vurderer situasjonen skal vinden dreie meir mot vest, og det gjer at vi ser det som mindre sannsynleg at vi må stenge skulane torsdag, og at vi derfor trur det blir skule som normalt, avsluttar Kinn-ordføraren.