Har grunn til å tru at brannen var påsett. Ein person er mistenkt

foto