Ungdomspolitikarane: – Sjå på kva som får mest konsekvensar dersom det ikkje blir gjort noko med