– Ved neste nyttår endrast kommunegrensene og det blir ei ny tid for mange