– Vi har hatt et spesielt høyt servicenivå overfor de eldste, men har ikke kapasitet til å opprettholde det for yngre

foto