Sommarvêret lèt vente på seg – kjølig langhelg i vente