Behandla 100 fleire byggesaker i fjor, men framtida til den nye planavdelinga er uviss med reversering

foto