Må gjere strakstiltak: Bua i Kalvåg er på veg til å skli i sjøen

foto