– Viss du ikkje tar av desse handjerna blir det det siste du gjer

foto